Hallandtunet er familien Hallands egen private samling av gamle hus og gjenstander.
Hallandtunet utgjør idag en samling på 15 hus, de eldste fra ca 1750.
Her finner du våningshus – stabbur – eldhus – låvebygninger – smie og utløer.